Thema's of situaties die binnen jouw organisatie spelen interactief behandelen, maar geen gebruik maken van rollenspellen? Denk dan aan de inzet van regietheater, ook wel bemoeitheater genoemd.

Aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk spelen twee acteurs scenes. Scenes die niet helemaal lopen zoals gewenst. De deelnemers kunnen de acteurs sturen met input die direct in het spel verwerkt wordt. Hierdoor worden de effecten van de interventies gelijk zichtbaar. Aan de hand van deze effecten en bijvoorbeeld het verschil in inzicht bij de deelnemers worden mooie gesprekken gevoerd, die leiden tot meer inzicht in gewenst gedrag.

Regietheater is een laagdrempelige, niet bedreigende, soms humorvolle manier om zaken die spelen aan de orde te stellen. Door een goede procesbegeleiding worden grote stappen gemaakt om met het team te komen tot een gewenste(re) situatie. Theater waar over nog lang na gepraat kan en zal worden!