"5 september symposium nico en zijn netwerk"

wat wil de client nu echt?

Voor de start van een kleinschalige woning met somatische clienten zijn we hierover in gesprek gegaan met de client, de familie en het team. Als leidraad voor dit gesprek hebben wij gebruik gemaakt van een door ervarea ontwikkeld domeinbord. Op dit bord worden de vier levensdomeinen vertaald naar begrippen die voor alle partijen begrijpelijk zijn en belangrijker nog concreet te maken zijn.

Meer weten over het domeinbord, de werkvorm of eens verder praten, neem gerust contact met ons op via info@ervarea.nl.