"leergang dementie ik ben een mens en niet mijn ziekte start 29 januari"

train de trainer reflectietool

Reflectie is belangrijk, zeker als je werkt met mensen met dementie. Toch besteden we vaak (te) weinig tijd aan reflectie. Ervarea heeft een mooi instrument om deze team/individuele reflectie eenvoudig te structureren en binnen 20 minuten zeer efficient te kunnen uitvoeren. Over deze Reflectietool vind je op de website meer informatie.

Op 5 maart as verzorgen wij een train de trainer middag Reflectietool. Je leert hoe je dit instrument kunt toepassen in je eigen situaties en neemt na afloop gelijk een tool mee naar huis De kosten voor de workshop bedragen 295 eu. Dit bedrag is inclusief BTW en de tool.

Opgeven voor de workshop kan via info@ervarea.nl.