"leergang dementie ik ben een mens en niet mijn ziekte start 29 januari"

landelijk zorgprogramma jong dementerenden

Bij 12.000 mensen in Nederland ontstaat dementie voor het 65elevensjaar. Deze groep mensen wordt aangeduid als ‘jonge mensen met dementie’. Zowel het optreden van het ziektebeeld op relatief jonge leeftijd als het feit, dat de oorzaak van de dementie vaak anders is dan bij ouderen, veroorzaken een heel eigen problematiek en manier van aanpak.

Een aantal  verpleeghuizen  hebben het initiatief genomen om voor deze doelgroep een landelijk zorgprogramma op stellen met als doelen:

  • het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening door “best practices” bijeen te brengen in één zorgprogramma.
  • op financieel-economisch gebied erkenning te krijgen voor deze doelgroep, zodat er extra financiële middelen beschikbaar komen om het programma ook uit te voeren. De praktijk laat zien dat de groep cliënten andere en intensievere zorg nodig heeft dan de doelgroep ouderen.

De publicatie van het zorgprogramma is te bestellen bij het kenniscentrum jong dementerenden.