"leergang dementie ik ben een mens en niet mijn ziekte start 29 januari"

Gemeenten starten direct met bezuinigen op dagactiviteiten

Vanaf 2015 zijn dagactiviteiten voor mensen met dementie de verantwoordelijkheid van de gemeente (Wmo). Een eerste inventarisatie van Alzheimer Nederland begin 2015,  één maand na het begin van de transitie, maakt duidelijk dat er veel verandert in de dagactiviteiten. De belangrijkste veranderingen zijn bezuinigingen op vervoer en personeel door professionals te vervangen door vrijwilligers. Mantelzorgers merken gelukkig nog niet veel van deze veranderingen in de eerste maand. Dat is ook niet verwonderlijk. Door hogere kosten wordt er wel al minder gebruik maakt van dagactiviteiten. In een handvol gemeenten is een positieve ontwikkeling gestart: plannen voor nieuwe laagdrempelige opvang waarbij mantelzorgers worden betrokken. Ook wordt meer samengewerkt met wijkteams en casemanagers.

Het rapport van de eerste inventarisatie is hier te lezen.